هیأت انجمن های ورزش های رزمی استان گیلان با هدف سازماندهی و اشاعه فرهنگ ورزش رزمی در دو حوزه همگانی و قهرمانی در استان فعالیت می نماید.

این هیأت با طراحی و برنامه ریزی مسابقات، استاژهای فنی، کارگاه ها و … برای سبک ها و هیأت های تابعه سعی می کند نقش خود را در سلامت جامعه و ایجاد محیط های سالم ورزش رزمی به نحو احسن اجرا کند.

قابل بذکر است این هیات در سال ۱۳۹۹ ، رتبه اول هیات برتر ورزشی در میان هیات های تحت پوشش گروه همگانی اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان را با ۸۳۲ امتیاز به خود اختصاص داد.