برای اولین بار در استان گیلان ، دوره استاژ فنی گروه فول فایت با حضور استاد حبیب ملکان بنیانگذار و رئیس سبک فول فایت کشور، استاد محمد رحیم زاده ( دایی ) ، استاد اصغر عاشوری ، استاد تقی جعفری ، استاد علی صفاری ، استاد محمدرضا فایضی و پیشکسوتان و بزرگان کشتی کچ در دو بخش آقایان و بانوان ، در مجموعه ورزشی عقاب المپیک رشت برکزار شد .

برای اولین بار در استان گیلان ، دوره استاژ فنی گروه فول فایت با حضور استاد حبیب ملکان بنیانگذار و رئیس سبک فول فایت کشور، استاد محمد رحیم زاده ( دایی ) ، استاد اصغر عاشوری ، استاد تقی جعفری ، استاد علی صفاری ، استاد محمدرضا فایضی و پیشکسوتان و بزرگان کشتی کچ در دو بخش آقایان و بانوان ، در مجموعه ورزشی عقاب المپیک رشت برکزار شد .

رزمی کاران، حرکات صحیح و اصولی در استایل حرکات پایه و اوکمی فنون کشتی کچ و دفاع شخصی کاربردی ، مبارزه آزاد در استایل های سمی کنتاکت ، لوکیک ، کیوان رولز و استایل فول فایت را فرا گرفتند.

گفتنی است ؛ همزمان با این استاژ فنی ، اولین یادبود استاد فیروز نیازمند بنیانگذار رزم ایران ( کشتی کچ ) ، نیز برگزار گردید .