نشست هم اندیشی یوسف بهتری و همایون خرم، علیرضا نصیری ، رئیس ، نایب رئیس و سرپرست دبیری فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی، با روسای هیئت های استانی با حضور وحید اسحاقی رئیس کمیته امور استانها و عباس آقابراری مسئول حراست فدراسیون ، 20 آبان ماه به میزبانی استان مازندران برگزار شد.

در حاشیه این نشست ، مسعود علیپور رییس هیات انجمن ورزش های رزمی گیلان ضمن دیدار و گفتگو با مسٸولان فدراسیونی و دیگر روسای هیات های استانی با بیان اینکه با اتحاد و همدلی سختی ها اسان می شود و شاهد شکوفایی و روزهای طلایی برای ورزش رزمی خواهیم بود ، گفت : اعتقاد دارم که هم اندیشی می تواند بسیاری از چالش های توسعه ورزش های رزمی را رفع کند و در این راستا با برقراری ارتباط نزدیک با بزرگان و پیشکسوتان ورزش های رزمی و همچنین تبادل اطلاعات و در صورت لزوم استفاده از تجارب هیات های استانی برای ارتقای ورزش رزمی بهره جست .