با حضور گرند مستر اردشیر داوطلب رئیس و بنیانگذار سبک الیت کیک بوکسینگ کشور ، شهرام مومنی به عنوان عضو هیئات رئیسه الیت کیک بوکسینگ ایران منصوب شد .

به نقل از روابط عمومی هیات انجمن های ورزش های رزمی گیلان ، نخستین جلسه سبک الیت کیک بوکسینگ کشور به میزبانی استان گیلان شهرستان رشت و در دفتر مرکزی سازمان آتش نشانی وبه منظورانتصابات جدید سال۱۴۰۰با حضور گرند مستر اردشیر داوطلب رئیس و بنیان گذار سبک الیت کیک بوکسینگ کشور،مستر حسین تشت سمین مدیر تیم های ملی سبک کشور ،مستر فریبرز عباسی ریس شورای فنی سبک کشور، عمو زاده نایب ریس سبک کشور، صمد بیگی دبیر سبک ، سن سی فرشاد عباشی دبیر سبک الیت استان گیلان و باحضور حمید صدفی دبیر هیات انجمن های ورزشهای رزمی استان گیلان باحفظ پروتکل های بهداشتی برگزار شد.

قابل بذکر است در حاشیه این جلسه پیرامون همکاری های مستمر این سبک با هیات انجمن های ورزش های رزمی گیلان تبادل نظر گردید و تفاهماتی نیز منعقد گردید .

 همچنین در پایان این جلسه شهرام مومنی بعنوان عضو هیات رئیس سبک کشور ، بهمن اکبرزاده بعنوان دبیر شورای سیاستگزاری و شورای راهبردی سبک کشور و سن سی حمید تشت سیمین بعنوان مربی تیم جوانان الیت کشور منصوب شدند .