مسعود علیپور ، رئیس هیات انجمن های ورزش های رزمی گیلان با صدور احکامی جداگانه ، شعیب غلامی به سمت مدیر حقوقی و برنامه ریزی ، اشکان رستگار به سمت مسئول کمیته مسابقات و مجید قلیزاده را به سمت مسئول کمیته شهرستانها منصوب نمود.

به گزارش روابط عمومی هیات انجمن های ورزش های رزمی استان گیلان ،  مسعود علیپور ، رئیس هیات انجمن های ورزش های رزمی گیلان با صدور احکامی جداگانه ، شعیب غلامی به سمت مدیر حقوقی و برنامه ریزی ، اشکان رستگار به سمت مسئول کمیته مسابقات و مجید قلیزاده را به سمت مسئول کمیته شهرستانها منصوب نمود.

مسعود علیپور همچنین، مرتضی گل آرا را به عنوان عضو هیات رئیسه هیات انجمن های ورزش های رزمی گیلان منصوب کرد.

 

عکس : ابوالفضل شانه چیان