مریم بخشی روز پنجشنبه در جریان انتخابات ریاست هیات کونگ فو و هنرهای رزمی گیلان اظهار داشت: این انتخابات در یک فضای بسیار سالم برگزار و در نهایت مجید مهروانی رئیس هیات کونگ فو گیلان، تمامی آرای ماخوذه را کسب و برای دومین دوره متوالی به عنوان رئیس هیات کونگ فو و هنرهای رزمی گیلان انتخاب شد.

وی ادامه داد: این امر نشان می دهد که فعالیت و تلاش کادر هیات کونگ فو و هنرهای رزمی گیلان در مدت چهار سال گذشته موفقیت آمیز بوده که اعضای مجمع دوباره به رئیس هیات خود اطمینان کردند و مهروانی توانست تمامی آرای ماخوذه را به خود اختصاص دهد.

مدیرکل ورزش و جوانان گیلان بیان کرد: با این وجود انتظار داریم  هیات کونگ فو و هنرهای رزمی گیلان در دومین دوره متوالی خود با ایجاد همدلی و وفاق بیشتر، از افراد با سابقه  دارای ظرفیت های مختلف و خواهان همکاری  استفاده بیشتری نماید تا شاهد پیشرفت بیش از پیش کونگ فو در گیلان باشیم.

انتخابات ریاست هیات کونگفو و هنرهای رزمی گیلان روز پنجشنبه با حضور جعفر قدرتی نایب رئیس فدراسیون در رشت برگزار و  در نهایت مجید مهروانی رئیس دوره  گذشته این هیات، با کسب ۱۷ رای از ۱۷ آرای ماخوذه به مدت چهار سال دیگر و برای دومین دوره متوالی به عنوان رئیس هیات کونگ فو و هنرهای رزمی گیلان انتخاب شد.