ابراهیم محمد علی پور ، رئیس هیات انجمن های ورزشهای رزمی گیلان به اتفاق هیئت همراه از مرکز آموزشی ورزشی گارد رشت بازدید کرد

علی پور در این بازدید صمیمی گفت : از بدو ورود به این هیات با بخش های مرتبط و فضاهایی که امکان بهره برداری به نفع ورزش های رزمی استان را داشت ارتباط گرفتیم بدون شک برای رسیدن به موفقیت نیاز به همکاری و تلاش بر اساس خرد جمعی است و قصد داریم این روند را در استان و این هیات نهادینه کنیم، به همین دلیل در صدد هستیم تا از ظرفیت های موجود در استان و حتی کشور برای ارتقای ورزش های رزمی بهره کافی را ببریم تا قهرمانان استان همچنان موفق و مدال آور باشند.

قابل البذکر است در این بازدید صمیمی ، حمید رضا صدفی دبیر هیات ، امیر خوشکلام نائب رئیس ، استاد علی و مسعود سواری ، علی پور را همراهی کردند .