فستیوال نمایشی پیشکسوتان ورزش های رزمی گیلان برگزار شد ۱۴ آذر ۱۴۰۰

فستیوال نمایشی پیشکسوتان ورزش های رزمی گیلان برگزار شد

گردهمایی و فستیوال نمایشی پیشکسوتان هنرهای رزمی گیلان به همت و مشارکت سبک فول کیک بوکسینگ استان با حضور علیپور رئیس هیات انجمن های ورزش های رزمی گیلان در رشت برگزار شد .

پیشکسوتان و قهرمانان استان
چیزی یافت نشد !